TJÄNSTER

Ska Du inleda ett samboförhållande eller gifta Dig?
Har samboförhållandet eller äktenskapet upphört genom separation/skilsmässa eller dödsfall?
I dessa situationer är det viktigt att informera sig om vad som gäller enligt lag och att företrädas på bästa sätt.

Advokatbyrå Lise-Lotte Banger AB kan bland annat åta sig uppdrag inom följande områden:

  • Äktenskapsskillnad
  • Samboseparation
  • Bodelningsförrättningar/Boutredningar
  • Vårdnad/Boende/Umgänge barn
  • Underhållsbidrag
  • Kvarsittningsrätt till bostad
  • Äktenskapsförord/Testamente
  • Bodelning
  • Arv