LISE-LOTTE BANGER

Advokat Lise-Lotte BangerEfter jur kand-examen från Uppsala Universitet 1997 har jag från 1998 arbetat med familjerättsliga uppdrag som anställd. Sedan 2011 har jag egen verksamhet med familjerättslig inriktning och antogs som medlem i Advokatsamfundet 2017.

Jag åtar mig juridiska uppdrag dels från privatpersoner, dels som bodelningsförrättare och boutredningsman vilket kort innebär förordnanden från domstol att handlägga dessa typer av ärenden till ett avgörande.

Byrån har kontorsgemenskap med advokaterna Gudrun Ståhl Rohdin och Louise Lilliebjelke.

Välkommen att ta kontakt med mig via telefon eller mejl.
Vid vår första kontakt går vi igenom Din situation och behovet av att anlita en advokat.

Juridiska uppdrag omfattar både förebyggande åtgärder för att senare undvika problem, äktenskapsförord, testamenten o.s.v., och  juridiskt biträde när olika typer av tvister har uppkommit.

Välkommen att höra av Dig!